Opleidingen

Pedagogische bekwaamheid

Coachen van kinderen en jongeren: talentgedreven werken

Weerbaarheidstraining voor kinderen en jongeren

Zelfvertrouwen

ADHD: structuur in de chaos

Oplossingsgericht coachen: hulpverlening